ONLINE I 82

 • TERMS OF USE
  • Korišćenjem Internet portala Opera17 l Celebrity portal Opera17 l Opera17.rs ili drugih servisa ovog portala (u daljem tekstu "Opera17.rs"), pristajete na određene uslove i pravila (u daljem tekstu "Uslovi korišćenja") koji su dole navedeni.

 • LINKOVI NA PORTALU OPERA17.RS
  • Sajtovi koji se pojavljuju u vidu izvora vesti ili kao linkovi na stranicama Opera17.rs, delo su osoba sa kojima Opera17.rs nema nikakve veze, niti ima kontrolu nad njima, odnosno ne snosi odgovornost za verodostojnost njihovog sadržaja. Opera17.rs ne preuzima nikakvu odgovornost za posledice posećivanja datih linkova ili za posledice koje mogu nastati eventualnom zloupotrebom od strane trećih lica.

 • PROMENE USLOVA KORIŠĆENJA OPERA17 PORTALA
  • Opera17.rs je namenjen isključivo vašem ličnom, ne-komercijalnom korišćenju. Nije dozvoljeno korišćenje portala radi prodaje vaših proizvoda ili usluga bez dogovora sa uredništvom portala, odnosno bez dogovora o reklamiranju , ili za povećanje posećenosti vašeg sajta u komercijalne svrhe. Nije dozvoljeno "preslikavanje" (mirror) početne strane portala, strana sa servisima ili sadržajima, niti bilo koje druge strane našeg portala na nekom drugom sajtu. Nije dozvoljeno "meta-pretraživanje" portala Opera17.rs

 • PORICANJE GARANCIJA
  • Opera17.rs ne daje nikakve garancije, niti je odgovoran za tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost, operativnost ili dostupnost informacija ili sadržaja prikazanih na portalu. inpuls.co.yu nije odgovoran za brisanje, neuspešno skladištenje, pogrešno dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja. inpuls.co.yu ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu do koga se došlo pomoću ovog portala.

   Opera17.rs, i svi sadrzaji, informacije, proizvodi i servisi koji se pojavljuju u okviru servisa su dostupni "onakvi, kakvi su", bez ikakvih garancija u bilo kom smislu. Portal se izričito odriče svih izraženih, podrazumevanih ili propisnih garancija, uključujuci, bez ograničenja, garancije trgovine, pogodnosti za odgovarajuću namenu i protiv prekršaja intelektualnih prava. Portal Opera17.rs ne garantuje sigurnost, pouzdanost, neprekidnost i performanse. Ne garantujemo za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću našeg portala, linkova i reklama na istom, kao ni za bilo kakve informacije ili savete do kojih ste došli putem portala Opera17.rs

   Koriscenjem portala prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih ste dosli pomoću Opera17.rs, za štetu nastalu učitavanjem fajlova i dokumenata na vas računar, kao i za bilo koji drugi vid štete nastao zbog bilo kakvih sadržaja do kojih ste došli pomocu Opera17.rs.

 • OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
  • NI POD KAKVIM OKOLNOSTIMA Opera17.rs NEĆE BITI ODGOVORAN NIJEDNOM KORISNIKU, U SMISLU NJENOG PRAVILNOG ILI NEPRAVILNOG KORIŠĆENJA ILI OSLANJANJA NA PORTAL. NA ZAHTEVE KOJI PROIZILAZE IZ OVOG UGOVORA ILI SU TEMA OVOG UGOVORA SE PRIMENJUJE OVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI U SMISLU SPREČAVANJA NAKNADA ZA DIREKTNU, INDIREKTNU, HAVARIJSKU, POSLEDIČNU, SPECIJALNU, KAZNENU ILI SLUČAJNU ŠTETU, BILO DA JE TAKAV ZAHTEV BAZIRAN NA GARANCIJI, UGOVORU, UVREDI (UKLJUČUJUĆI NEMAR), ILI NA DRUGI NAČIN (ČAK IAKO JE inpuls.co.yu OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA). OVAKVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI SE PRIMENJUJE BILO DA ŠTETA PROISTIČE ZBOG PRAVILNE I NEPRAVILNE UPOTREBE ILI OSLANJANJA NA PORTAL, ZBOG NEMOGUĆNOSTI DA SE KORISTE SERVISI ILI ZBOG PREKIDA, OBUSTAVLJANJA ILI OKONČANJA RADA SERVISA PORTALA (UKLJUČUJUĆI I SLUČAJEVE GDE JE RAZLOG ZA TO TREĆE LICE). OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI SE PRIMENJUJE U SMISLU ŠTETE ZBOG DRUGIH INFORMACIJA, SERVISA, USLUGA, SAVETA ILI PROIZVODA DO KOJIH SE DOŠLO POMOĆU LINKOVA ILI REKLAMA NA PORTALU. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI SE TAKOĐE ODNOSI, BEZ OGRANIČENJA, I NA TROŠKOVE NABAVKE ILI ZAMENE PROIZVODA I USLUGA, GUBITAK PROFITA, ILI GUBITAK PODATAKA, BEZ OBZIRA NA PRAVILNO ILI NEPRAVILNO FUNKCIONISANJE inpuls.co.yu PORTALA. TAKVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI SE DALJE ODNOSI I NA SVE INFORMACIJE, USLUGE I PROIZVODE KOJI SE POJAVLJUJU NA PORTALU, ILI KOJI SU NA BILO KOJI NAČIN POVEZANE SA PORTALOM.

   Ni pod kojim okolnostima Opera17.rs nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, prouzrokovanih direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u šta spadaju, ali ne samo oni, i problemi u funkcionisanju Interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi ili problemi sa istom, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili neke druge vrste uređaja i opreme, nestanci struje, štrajkovi, obustave rada, neredi, ustanci, revolucije, građanski nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, požari, poplave, oluje, eksplozije, sve vrste prirodnih nepogoda, ratna razaranja, delovanje Vlade, naredbe domaćih i međunarodnih sudova, nesaradnju trećih lica, i problemi sa grejanjem, osvetljenjem i klimatizacijom.

   Ovi uslovi korišćenja čine kompletan ugovor između odgovarajućih strana i nadomešta i zamenjuje sve prethodne ugovore, pismene ili usmene, koji se tiču iste tematike. Bilo kakva odstupanja od odredaba ugovora će biti efektivna samo ukoliko su načinjena pismeno od strane Opera17.rs.