ONLINE I 83

  • POLITIKA PRIVATNOSTI
    • Portal Opera17.rs, kao i firme koje se reklamiraju na pomenutom sajtu, poštuju privatnost Internet korisnika i u potpunosti su spremne i rešene da je zaštite. U daljem tekstu nalaze se informacije koje govore o našoj politici profesionalnog i odgovornog raspolaganja informacijama o korisnicima.

  • INFORMACIJE O KORISNICIMA
    • Portal Opera17.rs ne prikuplja Vaše lične podatke, kao što su ime, adresa, broj telefona ili e-mail. Međutim, dolazi do određenih informacija, koje nisu Vaši lični podaci, već se odnose na Internet provajdera koji koristite da biste se povezali na Internet, Vašu IP adresu, tip čitača ili operativnog sistema koji koristite (npr. Macintosh ili Windows). Ove informacije koriste se u statističke svrhe, tj. da bi naši oglašivači mogli što bolje da odrede efektivnost njihove reklamne kampanje. Opera17.rs, kao i većina sajtova na Internetu, koristi tzv. kukije, kako bi unapredila Vaše vreme provedeno na Internetu. Opera17.rs nikako ne koristi ove kukije da bi Vas lično identifovao.

  • PRIKUPLJANJE PODATAKA
    • Opera17.rs se obavezuje da će čuvati i poštovati Vašu privatnost i da će podatke koje skupi u vidu kukija skladištiti privremeno (1 mesec), sa njima postupati diskretno i da iste neće nikada ustupati na korišćenje trećim licima bez Vašeg ličnog pismenog odobrenja, odnosno Vašeg zahteva.